fbpx

Nejvyhledávanější ventilátory s předním panelem Vents LD s TURBO výkonem pouze v naší nabídce!

Objevit

Obchodní podmínky

I. Společnost

Internetový obchod www.primavent.cz je provozován firmou CRITERION s.r.o. IČ: 08680370, DIČ: CZ08680370, sídlo: Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, zastoupená panem Jurajem Kanovszkym.

II. Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky. K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo emailem do několika minut po odeslání objednávkového formuláře a v rámci řádné pracovní doby. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím, případně emailem. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

III. Podmínky dodání

Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě a vytížení skladu, liší se u jednotlivých kusů. Pokud je objednané zboží skladem, je expedováno co nejdříve od přijetí objednávky. Obvyklá doba expedice je do 2 pracovních dnů, může se však lišit. Pro upřesnění termínu je nejvhodnější kontaktovat naši firmu na email info@primavent.cz nebo telefonicky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

IV. Odstoupení od smlouvy

Každá fyzická osoba má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. V případě tohoto rozhodnutí je třeba vyplnit reklamační formulář na https://primavent.cz/nakupovani/#reklamacni-formular. Po obdržení vyplněného formuláře Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na termínu vyzvednutí. Vrácené zboží musí být • v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, kompletní • vráceno s námi vystaveným prodejním dokladem, jeho kopií nebo číslem objednávky • dodáno s Vaším číslem bankovního účtu V případě odstoupení od smlouvy Vám budou peníze vráceny na Váš účet bez zbytečného prodlení. Náklady na dopravu spojené s doručením a vrácením zboží prostřednictvím svozu prodávajícího ve výši 159 Kč s DPH nese zákazník.

V. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravce zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce.

VI. Cena

Všechny uvedené ceny jsou uvedené včětné DPH. Balné a dopravné se připočítá k ceně zboží.

VII. Způsob platby za zboží

• hotově nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému • převodem na náš účet před samotnou expedicí zboží. Vždy je dobré se domluvit s našimi pracovníky prostřednictvím telefonu 771 155 676 nebo přes elektronickou poštu info@primavent.cz.

VIII. Doprava zboží

Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím přepravních firem, a to PPL, Zásilkovna, Česká pošta, a Geis. Geis je používán pro rozměrné zásilky.

IX. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy ho kupující přebírá, zejména: • odpovídá objednávce (je to požadovaný produkt v dohodnutém množství) • se hodí k dohodnutému účelu • odpovídá jakostí nebo provedením předloze • vyhovuje právním předpisům. V případě oprávněné reklamace má kupující právo požadovat opravu nebo výměnu vadného zboží. Pokud je zvolený způsob nemožný (například zboží už není v prodeji) nebo nepřiměřeně nákladný (například stačí jen dodat příslušenství, které prodávající zapomněl přibalit), může prodávající volbu kupujícího upravit. Kupující může také chtít přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. A to v těchto případech: • vadu prodávající odmítl odstranit nebo ji neodstranil v předpisech stanovené lhůtě, případně je zjevné, že ji odstranit nezvládne či nestihne • vada se projevuje opakovaně • vada je podstatná. Odstoupit od smlouvy nejde, pokud je vada nevýznamná. Má se ale obecně za to, že je vada významného charakteru.

X. Záruční doba

Zboží může kupující reklamovat, pokud se vada projevila do 2 let od převzetí zboží. Pokud se vada projeví do 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná už při převzetí, ledaže je to z povahy produktu nebo vady vyloučeno. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou věc nemůže kupující v případě (oprávněné) reklamace používat. Toto ustanovení se nepoužije na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Vnitrostátní právo některých jiných zemí může stanovit přísnější úpravu reklamací, která se řídí podle příslušného bydliště spotřebitele.

XI. Postup při reklamaci

V případě reklamace nás kontaktujte prostřednictvím reklamačního formuláře na https://primavent.cz/nakupovani/#reklamace. Je třeba nám sdělit: • kontaktní údaje, na které se může prodávající obrátit, jakmile bude reklamace vyřízena • jak se vada projevuje a kdy se objevila • způsob, jakým si přejete reklamaci vyřídit • jakýkoliv doklad o nákupu • v případě potřeby i fotodokumentaci. Prodávající při reklamaci zašle elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také potvrzení o jejím vyřízení. Zboží kupující vhodně zabalí, aby nedošlo k jeho poškození.

XII. Doba při vyřizování reklamace

Reklamaci prodávající vyřídí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, pokud se strany domluví jinak. V opačném případě může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu. O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího na uvedených kontaktních údajích, které vyplnil při reklamaci. Pokud si kupující věc zpátky nepřevezme, může prodávající chtít přiměřené náklady, které se pojí s uskladněním věci. Náklady, které kupující účelně vynaloží na oprávněnou reklamaci, má prodávající povinnost uhradit. O jejich proplacení je potřeba požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nárok zaniká.

XIII. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Internetový obchod www.primavent.cz shromažďuje od zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu internetový obchod www.primavent.cz sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami a nabídkami. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi internetovým obchodem www.primavent.cz, resp. firmou CRITERION s.r.o. a zákazníkem. Vyhrazujeme si právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetové stránce https://primavent.cz/obchodni-podminky/ nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.