fbpx

Nejvyhledávanější ventilátory s předním panelem Vents LD s TURBO výkonem pouze v naší nabídce!

Objevit

Jak správně zapojit ventilátor s časovým doběhem? Jde to jednoduše a rychle

Přirozené větrání v domech a bytech zpravidla neobstojí, neboť nedokáže udržet požadovanou úroveň vlhkosti, nezaručuje vyhnutí se přítomnosti nepříjemných zápachů a nedokáže umožňovat správnou cirkulaci vzduchu. V takovýchto podmínkách je tedy nejracionálnějším řešením instalace odsávacích ventilátorů, jež umožní vzduchu lépe a efektivněji proudit. Jak na zapojení ventilátoru s časovým doběhem?

Přečtením tohoto článku nabydete znalosti o tom, jak zapojit nejrozšířenější typy ventilátorů a čím se jejich instalace liší. V neposlední řadě si v krátkosti nastíníme i základní vlastnosti a hlavní výhody ventilátorů.

Jak funguje ventilátor s časovým doběhem?

Existuje několik typů takovýchto ventilačních zařízení, které se liší svou konstrukcí. Nejběžnějším typem je odtahový ventilátor s časovačem. Vestavěný časovač umožňuje zapnout zařízení současně s osvětlením v koupelně a po určité době po zhasnutí jej vypnout. Díky tomu není potřeba odsávač hlídat – optimální vnitřní podmínky budou udržovány automaticky.

Hlavní pravidla zapojení ventilátorů s časovačem

Ventilátor by měl být připojen k samostatné rozvodné skříni nebo přímo připojen k rozvodnému panelu. Pro připojení budete muset ještě položit další vodiče vedoucí od spínače ovládání osvětlení k ventilátoru s časovačem.

Časovač stačí pouze jednou nastavit do příslušného provozního režimu a v tomto režimu bude pracovat neustále, aniž by bylo nutné dále upravovat parametry, tudíž z hlediska provozu je pak již bezúdržbový. Stejně tak potěšujícím zjištěním je, že samotný časovač je jednoduché zařízení a nijak výrazně neprodražuje celé zařízení.

Tipy, jak připojit ventilátor s časovačem

Principiální schéma provozu ventilátoru je následující: 

Osoba vstupující do místnosti, kde je zařízení instalováno, zapne osvětlení, spolu se kterým se zapne samotný ventilátor. Při odchodu z místnosti se světlo vypne, ale ventilátor pokračuje v provozu a běží po dobu, jež byla zadána při nastavování časovače.

Pro zapojení ventilátoru s doběhem je potřeba k zařízení připojit 3 vodiče:

 • konstantní fáze hlavního napájení – tato fáze nebude přerušována žádnými spínači, s výjimkou jističe v elektrickém panelu
 • ovládací fázový vodič, který pochází ze spínače
 • nulový vodič

Při tomto způsobu připojení se při sepnutí druhého fázového vodiče zapne ventilátor a současně se rozsvítí osvětlení. Po vypnutí fáze z druhého vodiče kontrolka zhasne, ale ventilátor pokračuje v provozu díky přítomnosti prvního vodiče trvalé fáze, který zůstává připojený, dokud jej časovač neotevře.

Při připojování odtahového ventilátoru musíte dodržet několik pravidel, přičemž mezi ta nejdůležitější patří:

 • Přečtěte si manuál k ventilátoru, neboť způsob instalace se může lišit,
 • připojujte pouze při vypnutém síťovém napětí,
 • pevná elektroinstalace musí být vybavena jističem,
 • připojení musí být provedeno přes jistič QF zabudovaný v pevné elektroinstalaci,
 • mezera mezi kontakty jističe na všech pólech musí být minimálně 3 mm.

Připojení 220V proudu k ventilátoru se provádí přes vestavěnou svorkovnici. Je umístěna pod předním krytem ventilátoru. Všechny svorky na ventilátoru jsou označeny. 

 • L – zde spojíme vodič s fází 
 • LT – připojte vodič s fází, která přichází z externího spínače (u modelů s časovačem, senzorem vlhkosti)
 • N – nula
Instalace ventilátoru s časovým doběhem
Instalace ventilátoru s časovým doběhem

Připojení ventilátoru bez čidel

Pokud potřebujete připojit ventilátor bez senzorů, pak vězte, že pro tento úkol je vhodný jakýkoliv standardní klíčový spínač. Jako přepínač můžete použít regulátor otáček RS-1-300, který bývá zabudován ve standardní montážní krabici. 

Takový regulátor otáček dokáže zapnout ventilátor a měnit jeho výkon – snížením výkonu se sníží hladina hluku. Naopak pokud potřebujete rychle pročistit vzduch, můžete zvolit maximální výkon.

Ventilátor s vypínačem na šňůrce

Ventilátor se zapíná a vypíná pomocí kabelu připojeného k tělu ventilátoru. Fáze a nuláky jsou zabudovány do ventilátoru. 

Takové ventilátory se nejčastěji používají k větrání kuchyní nebo jiných místností, kde je na místo instalace přiváděna energie bez možnosti vypnutí samostatného vypínače.

Ventilátor s časovačem nebo čidlem vlhkosti

Schéma zapojení ventilátoru s časovačem a ventilátoru s čidlem vlhkosti jsou stejné. Ventilátor a časovač začnou pracovat, když je na svorku LT přivedeno napětí z externího spínače. Po stisknutí spínacího tlačítka bude ventilátor pokračovat v provozu po dobu nastavenou na časovači. Takový ventilátor lze nastavit tak, aby se zapínal spolu s osvětlením. 

Ventilátor se senzorem vlhkosti lze zapnout manuálně nebo se zapne automaticky při překročení nastavené úrovně vlhkosti. Vlhkost se nastavuje v rozmezí od 60 do 90 %. Ventilátor bude pracovat, dokud vlhkost neklesne na požadovanou úroveň, poté bude fungovat dále podle časovače zpoždění a vypne se.

Takovéto ventilátory se používají k větrání koupelen či prádelen. Používají se také pro odsávací větrání suterénů domů s vysokou vlhkostí.

Ventilátor s pohybovým senzorem

Ventilátor se automaticky zapne, když se někdo pohne ve vzdálenosti 1-4 metry. Poté, co osoba místnost opustí , bude ventilátor dále běžet podle časovače a vypne se. Dobu zpoždění lze nastavit na panelu ventilátoru od 2 do 30 minut. 

Stejně jako ventilátor se šňůrkovým vypínačem lze takovýto ventilátor instalovat pro větrání místností, kde je na místě instalace ventilátoru připojena konstantní fáze a nula, a není tedy možné instalovat samostatný externí vypínač. 

Ventilátory do koupelny

Koupelnový ventilátor s časovačem funguje trochu jinak. Ne, nezapíná se samovolně v určitých intervalech, jak by se dalo předpokládat. Tato zařízení jsou navržena pro dva provozní režimy:

 • ventilátor se zapne současně se zhasnutím osvětlení v koupelně a běží dalších 15–45 minut po zhasnutí světel
 • ventilátor se nezapne, pokud světlo v koupelně svítí méně než 90 sekund
Jak zapojit ventilátor do koupelny
Jak zapojit ventilátor do koupelny

Jak připojit ventilátor s časovačem v koupelně?

Nejlepší čas na instalaci nového ventilátoru je při velké rekonstrukci koupelny. V tomto případě můžete snadno položit elektrické rozvody a ušetřit se tak od nutnosti vytvářet otvory v již položených dlaždicích. Pokud se však k rekonstrukci koupelny nechystáte a ventilátory do koupelny je potřeba přesto nainstalovat, tak je možné jeho externí zapojení. V případě koupelny jej nicméně bude nutné umístit do speciálních plastových krabic, které jsou připevněny ke stěně pomocí šroubů.

Schéma zapojení ventilátoru s časovačem v koupelně se mírně liší od schématu instalace pro běžné zařízení. Napájecí kabel se zasune do rozvodné skříně. Z krabice do spínače světel povede dvoužilový vodič. Do svítidel je následně od vypínače připojen trojitý kabel, do ventilátoru čtyřžilová šňůra.

Závěr

Ventilátory s časovačem představují praktické a efektivní řešení pro větrání koupelen, kuchyní a dalších prostor. Nabízí automatické vypnutí po nastavené době, čímž zajišťují optimální cirkulaci vzduchu a zároveň šetří energii.

Instalace ventilátoru s časovým doběhem není nijak složitá, a s naším návodem ji určitě hravě zvládnete, ale vyžaduje pečlivé dodržování bezpečnostních pokynů a návodu k obsluze. Pokud si nejste jistí svými schopnostmi, svěřte instalaci raději profesionálnímu elektrikáři.

Daniel Kovalčík
Daniel Kovalčík
7 března, 2024

Jsem SEO specialista a technologický nadšenec s přesahem do vzduchotechniky. V Primavent pomáháme lidem i firmám s tím, jak vhodně vyřešit rozvod vzduchu.